• Artigas Frenched pork ribs
  • artigas logo
  • artigas
1

原件西班牙 Artigas 杜洛克法式豬鞍

Regular price
HK$ 185.00
Sale price
HK$ 185.00
Regular price
HK$ 0.00

簡介 

西班牙 Artigas 杜洛克法式豬90%嘅豬隻嚟自自家嘅農場,並且100%都擁有杜洛克-蘭倫斯基因。而獨有的飼養技術同遺傳起源可以產出具有特殊優質嘅豬肉。

脂肪高度浸潤使得豬肉具有特殊嘅香氣同醇厚感。存在於後腿、前腿、腹部或頸部呢啲肉中嘅皮下脂肪,有助於呢啲豬肉保存更長久。

  

包裝 

包裝約 ± 1.5 - 2.5 公斤, 6 - 8 支骨

最終售價跟實際重量

客人可按需要進行加工, 

請將加工要求到訂單備註內填寫。 

  

圖片只供參考,一切以實物為準。 

  

存放 

  

因屬急凍食材, 收貨後請盡快存放到-18度的雪櫃內